LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Demonstrationsprojekt har starkt bidragit till utvecklingen av branschen för byggande av lågenergibyggnader

I en ny rapport från LÅGAN beskrivs bygg- och fastighetssektorn förflyttning inom energieffektiva byggnader de senaste 15 åren. Bedömningen är att byggbranschens utveckling har gått åt rätt håll, men att det samtidigt fortfarande finns utvecklingspotential och behov av förbättringar inom många områden.

- Hur långt man har kommit skiljer sig mellan olika delar av branschen och framförallt mellan stora och små aktörer berättar LÅGANs programledare Pär Åhman från Byggföretagen.

Det som bidragit till branschens utveckling är i hög grad demonstrationsprojekt som visat vägen och skarpare krav från beställare. I fortsatt arbete behövs större fokus på energianvändning på byggarbetsplatsen och verifiering av att lågenergibyggnader uppnår projekterad energiprestanda i driftskedet.   

Läs mer här

Kalendarium