LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Projektet syftar till att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen skall bl.a. ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar. Intresset för ”frågan” är betydande och definitivt växande, vilket inte minst manifesteras genom stort deltagande vid olika informationsträffar i ämnet. Efter samtal med flera fastighetsägare och utförare framgår att det saknas böcker/skrifter i ämnet med svenskt perspektiv och jämförelser mellan flera system. Särskilt skulle skillnaderna med avseende på energi och innemiljö behöva belysas.

Förhoppningen är att den föreslagna skriften skall ge ökad kunskap i ämnet och leda till ökad efterfrågan på klassade byggnader, vilket i sin tur kan leda till positiva effekter för människa och miljö. Klassning av byggnader är ett av många verktyg för att nå uppsatta internationella och nationella miljömål, så som exempelvis EU:s så kallade energieffektiviseringsdirektiv för 2016 och svenska miljökvalitetsmål för 2020 respektive 2050.


 
Projekledare:
Tobias Hellgren, Bengt Dahlgren AB

Kalendarium