LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nya webbtjänsten LÅGANbygg kartlägger byggnader med låg energianvändning

[Pressmeddelande 2011-08-24]

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns nu en ny sökbar webbsida med goda exempel. Här kan byggherrar och entreprenörer själva redovisa byggprojekt med låg energianvändning. LÅGANbygg kan idag presentera energiprestanda och teknik för över 75 byggnader och länkar till fler än 100 aktörer som har deltagit aktivt i byggprojekten.

– LÅGANbygg kommer att underlätta erfarenhetsutbytet både för beställare och leverantörer och öka kunskapen om produkter och tjänster som i förlängningen ska leda till fler affärer i byggbranschen, säger Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier.

Genom en löpande kartläggning av vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering är finansiärernas ambition att marknaden för lågenergibyggande ska stärkas.

– Västra Götalandsregionen vill bidra till att öka takten inom energieffektivt byggande ytterligare. LÅGANbygg är ett utmärkt verktyg som kan vara till hjälp för att få fart på byggandet av energieffektiva lokaler, säger Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen.

LÅGANbygg är dessutom viktig i uppföljningen av Energimyndighetens strategi för nära noll energibyggnader.

– Med hjälp av marknadsöversikten kan vi bedöma hur mycket ny- och ombyggnader av lågenergihus bidrar till att minska energianvändningen nationellt, säger Dag Lundblad, Energimyndigheten.

Byggtakten för lågenergibostäder har under de senaste två åren ökat rejält. 2010 slogs alla rekord då andelen nybyggda lågenergilägenheter i flerbostadshus var hela 11 procent av det totala lägenhetsbyggandet. Västra Götalandsregionen tar täten med 24 procent lågenergilägenheter under 2010. För lokaler går det lite långsammare.

Webbtjänsten LÅGANbygg - Marknadsöversikt finns på www.laganbygg.se 

För mer information kontakta gärna Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN, 031-772 49 03, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se eller gå in på www.laganbygg.se
 

Kalendarium