LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektivisering av befintliga byggnader

[Pressmeddelande 2011-03-18]

Bygg- och fastighetsbranschen har, liksom ett flertal av landets kommuner, högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver – nybyggnationen av lågenergihus slår nya rekord. Men utmaningar finns fortfarande, inte minst när det gäller energieffektivisering av befintliga byggnader. På LÅGANs seminarium på SCANBYGG den 10 mars konstaterades att tekniken för att bygga lågenergibyggnader är här och att det råder full aktivitet i bygg- och fastighetsbranschen. Utmaningen nu är att få den energieffektiva tekniken mer lönsam och att säkerställa en bred kompetens hos branschaktörer.

Idag finns flera goda exempel på att det går att bygga lågenergihus och de senaste två åren har byggtakten tagit fart rejält. Enligt en ny rapport slår lågenergibyggandet alla rekord. Rapporten visar att marknaden för lågenergibyggnader tidigare har utvecklats mycket långsamt men att den har börjat ta fart under de senaste två åren. Andelen nybyggda lågenergilägenheter i flerbostadshus 2010 var hela 11,2 procent av det totala lägenhetsbyggandet (cirka 7 procent för andelen bostäder totalt). Samma år hade över 8 procent av den totala nyuppförda lokalytan betydligt lägre energianvändning än vad gällande byggregler kräver. Sverige ligger återigen i nivå med våra nordiska grannländer, där andelen lågenergibostäder ligger på cirka 10 procent av den totala nyproduktionen av bostäder.

Men även om nybyggnationen börjar ta fart, går det fortfarande trögt med energieffektiviseringen av befintliga byggnader.
-      När det gäller energieffektivisering i det befintliga beståndet står vi inför stora utmaningar. Effektiviseringsåtgärderna måste bli mer lönsamma och kompetensen behöver höjas i alla led, från beställare till yrkesarbetare, säger Maria Brogren, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Flera aktörer har egna högt ställda krav utöver de krav som gäller i Boverkets byggregler. Det gäller såväl entreprenörer med nybyggnation i egen regi som ett flertal offentliga fastighetsägare. Ett antal kommuner går nu före och ställer krav på lågenergibyggande vid markanvisning.

Goda erfarenheter av att bygga flerbostadshus som lågenergibyggnader finns särskilt i Västra Götalandsregionen, där lågenergilägenheter står för en betydande del (24 %) av nyproduktionen. Energieffektiva kontor finns framför allt i Stockholmsregionen där hälften av de energieffektiva kontoren har byggts.

För mer information se www.laganbygg.se. Kontakta gärna Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN, 031-772 49 03, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Maria Brogren,
energiexpert
Sveriges Byggindustrier
+46 8 698 58 35

Högupplöst bild

Högupplöst bild 2

(Foto: Rosie Alm)

 

 

 

Åsa Wahlström,
koordinator
+46 31 772 49 03 

Kalendarium