LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kriterier energiklassning bodar

Energiklassning av byggbodar och bodetableringar avser att bli ett enkelt verktyg för branchen att kunna hyra eller köpa energieffektiva byggbodar och ställa krav på energieffektiva bodetableringar vid upphandling.

Här hittar du

Kriterierna

Läs mer här och hos huvudmannen www.swedishrental.se