LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop om energilager och effektstyrning för byggentreprenörer

Inom LÅGANs fördjupningsområde Effekthantering bjuds nu in till en workshop den 26e april, för diskussion kring tillämpning av olika typer av energilager och tekniker för effektstyrning vid nyproduktion och ombyggnation, liksom under byggnation.

Workshopen riktar sig till byggentreprenörer och syftar till att identifiera aktuella frågeställningar och behov av kunskapsuppbyggnad hos målgruppen.

Plats: digitalt via Teams
Tid: fredagen den 26 april kl. 11-12

Vi kommer att diskutera:

  • Vilka områden och tekniker för lagring och effektstyrning som ses som mest intressanta, där man ser störst potential
  • Byggentreprenörens roll och möjligheter att vid ny- eller ombyggnation ge råd om lämpliga tekniker och lösningar
  • Osäkerheter vad gäller exempelvis teknikval, systemutformning, säkerhet och tillgänglighet
  • Behov av kunskapshöjande insatser

Varmt välkommen med din anmälan via denna länk. Kalendarium