LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop för Driftlyftet – framtidens bästa driftutbildning

LÅGAN driver ett projekt för att ta fram förslag på utfomning av en utbildning för att höja driftoganisationens kunskaper om energieffektiv drift och hur fastigehter kan driftas mer hållbart.

Den 7e december genomfördes en workshop i Örebro. Syftet med workshopen var att förankra de förslag på utformning som framkommit hintills uder pojektet.

Läs ett repotage från workshopen här.

Kalendarium