LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop - Energieffektiv uttorkning och klimathållning

Välkommen på workshop den 18 augusti med diskussion om vilka kravställningar som skulle behövas för att nå en mer energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggproduktion.


I en studie från LÅGAN har det konstaterats att en tekniktävling skulle kunna stimulera utvecklingen av energieffektiv uttorkning och klimathållning.  

Läs me här.

Nu tar LÅGAN ytterligare steg för att få till en sådan utveckling genom att konkretisera ramarna för en tekniktävling med avseende på förfrågningsunderlag med kravspecifikation och möjlig utvärdering av kraven.

 Vilken kravställning som behövs från byggherre till entreprenör identifieras i dialog med fastighetsägare inom Belok och BeBo. Därefter diskuteras hur entreprenören i sin tur kan ställa krav vid upphandling av uttorkning och klimathållning för att möta byggherrens kravställning. 

Vi vill därför bjuda in till workshop med er entreprenörer den 18/8 kl. 10:00-12:00.

 Frågor att diskutera:

  • Vilka krav behövs för att säkerställa en energieffektiv uttorkning? Krav på energi, fukt osv.
  • Behövs något verktyg för planering, dimensionering och uppföljning?
  • Finns det behov av en tjänst kopplat till detta?

Hoppas att ni vill vara med!

Anmäl dig här!

Kalendarium