LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Vill du veta potentialen för energirenovering i din byggnad?

Pilotbyggnader söks till projektet: Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME

 

I sex regionala nätverk kommer pilotbyggnader som planerar för renovering att analyseras för möjligheter att samtidigt genomföra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Projektet ska involvera regionala aktörer genom att aktivt medverka vid genomgång av en pilotbyggnad. Byggnaderna kommer att följas under planering, projektering och för förberedelser inför upphandling under tiden november 2020 till december 2021.

Vi söker därför renoveringsprojekt i uppstartfasen i nedan listade regioner. Byggnaderna kan vara både bostäder eller lokaler. Den person inom er organisation som blir kontaktperson kommer att behöva ta fram underlag för byggnaden och medverka i den följegrupp som kommer att ta fram förslag på energieffektiviserande åtgärder samt samordna aktiviteter inom den egna organisationen inför fortsatt renovering. De metoder som kommer att implementeras är Totalmetodiken och Rekorderlig renovering.

För att anmäla ditt intresse eller få mer information kontakta våra lokala representanter:

Kalendarium