LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Verktygslåda för energieffektivitet byggnader

En verktygslåda för beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader tagits fram  inom  EU projektet EFFECT4buildings som omfattar länder kring Östersjön.

Verktygslådan består av enkla guider med bl. a mallar, kontrakt, utbildningsmaterial och rekommendationer inom 9 olika områden:

- Hur man övertygar beslutsfattare, lönsamhetsberäkningar och paketering

- Finansiering, EPC projekt och flerfunktionsavtal

- Gröna hyresavtal, solenergi och tekniska lösningar

Till verktygslådan

Den svenska metoden Beloks Totalmetodik (engelskt Total Concept) förordas som en användbar metod för energieffektivisering. 

Kalendarium