LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Välkomna att delta i Innovationstävlingen av ett uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion

Missa inte möjligheten att utvekla framtidens uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.

Innovationstävlingen utgår från en samlad och väl genomarbetad kravspecifikation från en grupp av entreprenörer och ger därigenom en ökad förståelse av vad målgruppen behöver och efterfrågar. Inbjudan till innovationstävlingen med de fullständiga tävlingsvillkoren finns att ta del av på LÅGANs hemsida.

En digital informationsträff kommer att hållas den 12 juni klockan 12:00-12:30 via Teams. Anmälan sker genom följande länk.
Presentationen spelas in och kommer finnas att ta del av från LÅGANs hemsida i efterhand.

Har ni en lösning på efterfrågat system?

För att delta i innovationstävlingen krävs att en intresseanmälan görs senast den 30 augusti 2024.  Anmäl er genom att ladda ner formuläret för intresseanmälan från LÅGANs hemsida och skicka detta till alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se


Kalendarium