LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utlysning E2B2

45 miljoner till forskning inom energieffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Läs mer här!

Kalendarium