LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utlysning - Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept

Har ni en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att utveckla ert affärskoncept.

Utlysningen Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus riktar sig till innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som kan:

  • bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.
  • bidra till robusta, motståndskraftiga och/eller flexibla energisystem.
  • uppvisa kundnytta och affärspotential.
  • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Läs mer om vilka som kan få stödet och andra detaljer.

Sista dagen för ansökan är 2024-02-06


Kalendarium