LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Testbädd för att utveckla robust teknik

Dalarnas Villa, med spännande lösningar inom ventilation och konstruktion med material med låg klimatpåverkan, visades upp på LÅGANs nätverksträff i Borlänge den 11-12 oktober

Villan är dessutom brand-, inbrotts- och vattenskadesäker. 

Bild_1.jpg

 -  Med projektet vill vi visa att det går att hitta nya lösningar, med produkter som går att köpa idag, som säkerställer en hållbar byggnad som har lågt framtida underhåll, berättar Johan Pettersson från Dalarnas Försäkringsbolag.

Projektet är ett samarbete mellan  Dalarnas Försäkringsbolag och Högskolan Dalarna med syfte att öka kunskapen i branschen.

 -  Vi jobbar också med att ge lokala företag möjlighet att utveckla och testa produkter berättar Åke Persson koordinator för nätverket ByggDialog Dalarna.

bild_2.png

Varsam renovering av ett miljonprogramshus

I Tjärna Ängar i Borlänge  har ett flerbostadshus renoverats med målet att halvera energianvändningen samtidigt som kostnaderna hålls nere. Området består av 1250 lägenheter som behöver renoveras.

- För att jämföra hur Tunabyggen bör renovera hela området har tre olika koncept testats. Dessa är fullständig renovering med tilläggsisolering och FTX, tilläggsisolering och tilluftsradiatorer i kombination med frånluftsvärmepump och enbart tilläggsisolering berättar Martin Bergdahl från Högskolan Dalarna.

Dessa utvärderas just nu med avseende på ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter för att ge underlag till fortsatt renovering av hela området.

- Målsättningen med demonstrationen av tilluftsradiatorer och frånluftsvärmepump avser att visa hur en varsam renovering kan göras för att håller nere kostnaderna men fortfarande få en stor energibesparing fortsätter Martin.

Bild3.png


Kalendarium