LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Stort intresse för Hållbar renovering i samverkan

Den 26e april genomförde Lågan tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, och IVL ett webbinarium om hur samverka mellan beställare och utförare bidrar till bra och hållbara renoveringar som bidra till att vi vår våra energi- och klimatmål.

Webbinariet utgick från tre pågående projekt med hållbar renovering som mål. Moderator var Birgitta Govén från Byggföretagen och ca 150 personer deltog.

Dagen inleddes med att Helen Magnusson (Installatörsföretagen) berättade om varför det just nu är så viktigt att prata om hållbar renovering. Sedan presenterade Åsa Wahlström (CIT Energy Management) Lågans projekt Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag och Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen) berättade om färdplanens projekt Installatörs- och byggentreprenörer i samverkan med leverantörer – Renovera Rätt och Lönsamt.

Efter en bredare inledning fortsatte seminariet med att lite mer detalj prata om hållbarhet. Martin Erlandsson och Anders Ejlertsson från IVL presenterade dels projektet Klimatkrav till rimlig kostnad som genomförs i samverkan med Sveriges allmännytta och Kommuninvest samt att de gick igenom hur en LCA kan göras vid ombyggnad. Marianne Hedberg (Byggföretagen) följde upp med en presentation om återbruk.

I sista presentationsblocket fick deltagarna lyssna på Sofia Wellander från Finansdepartemente som presenterade det kommande energieffektiviseringsstödet och Dag Lundblad från Energimyndigheten presenterade de kommande utmaningar med Renovation wave.

Webbinariet avslutades med en paneldebatt där Martin Skoglund (Växjöbostäder), Sofia Lagerblad, (Stena fastigheter), Johan Hylén (Servicekuben), Håkan Olsson (Caverion) och Stefan Forsberg, (Smart Front) delad med sig av sina erfarenheter och tankar.

Presentationerna från måndagens webbinarium hittar du här


Kalendarium