LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Slutrapport: THUVA – Innetemperatur, hushållsel och tappvatten

Projektet har tagit fram data för brukarrelaterade energiposter; hushållsel, tappvarmvatten, tappkallvatten och innetemperatur, samt beskrivit dessa statistiskt genom medelvärden och spridningsmått samt kopplingar till byggnadsspecifika egenskaper såsom lägenhetsstorlekar och byggår.

thuva.png

Felaktiga energiberäkningar beror ofta på felaktiga antaganden om brukarrelaterade energiposter och innetemperatur. Brist på referensdata innebär att beräkningar i dag utförs med äldre referensdata och konstanta värden, vilket förutom missvisande prognoser över energianvändning även riskerar att leda till feldimensionerade konstruktioner och system samt felaktiga investeringar.

För att förbättra underlaget för referensdata har hushållsel, varmvatten och total vattenanvändning samt innetemperatur mätts upp under två år i 1300 lägenheter i Karlstad. Lägenheterna har individuell debitering av hushållsel och tappvarmvatten. Mätningarna är utförda med timupplösning.