LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Skarpare Nära noll-energiregler

Boverket har kommit ut med nya Nära noll-energikrav i BBR, kap 9, som ska träda i kraft den 1 januari 2020 med ett års övergångstid. Den 1 juli 2017 infördes en definition av Nära noll-energikrav som ett primärenergital, i stället för det tidigare begreppet specifik energianvändning. 

Därav ändrades systemgränsen från köpt energi till primärenergi. Kategorin elvärmda byggnader togs bort och klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer.

Förslag till nya primärenergifaktorer (tidigare värden inom parentes)

tabell2.PNG

De kravnivåer som infördes under 2017 innebar inte någon skärpning jämfört med tidigare regler. Nu har Boverket presenterat ett förslag till skarpare regler. Remissen kan besvaras fram till 11 maj. I det nya förslaget är kraven skärpta både nät det gäller krav på primärenergital och krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um. Det presenteras också nya förslag på primärenergifaktorer och geografiska justeringsfaktorer.  

Förslag på nya energikrav är följande (inom parentes anges nuvarande värden) 

tabell1.PNG

Läs mer om Boverkets remiss här


Kalendarium