LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Senaste nytt om att förbättra befintliga byggnader till passivhusstandard

Årets Passivhus Norden-konferens fokuserar särskilt på renovering av byggnader till passivhusstandard. Carin Karlsson från Energimyndigheten är en av dem som leder regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till en nationell strategi för investering i renoveringar, som ökar energiprestandan i det befintliga byggnadsbeståndet.

Uppdraget har tillkommit eftersom EU och Sverige inte väntas nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen till 2020. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet den 1 november 2013.

På Passivhus Norden 2013 presenterar Carin Karlsson strategin som ska gälla fram till 2050 och hur den kan ge ett underlag för precisering av de nationella effektiviseringsmålen.

Konferensens sessioner sätter särskilt fokus på energieffektiv renovering och dess utmaningar.

Vill du vara med och bidra i diskussionerna? Registrera dig nu >

Passivhus Norden 2013 
www.passivhusnorden.se

Kalendarium