LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Seminarieturné lockade lokala aktörer från byggbranschen

I början av juni genomförde LÅGAN seminarieturnén Bygg för framtiden. Seminarierna lockade 25-40 besökare på respektive stopp; Uddevalla, Borås och Skövde. Lokala projekt och satsningar för energieffektivisering av både befintliga byggbestånd och vid nybyggnation presenterades. Deltagarna fick också möjlighet att i grupper diskutera vad som krävs för att få fart på om- och nybyggnation med hög energieffektiviseringsnivå på hemmaplan.

Seminarieturnén fick gott betyg av deltagarna som uppskattade denna form av informationsspridning. Det ansågs vara ett av verktygen som behövs för att få igång aktiviteter för energieffektivt byggande lokalt.
 

Kalendarium