LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Samverkansstöd för nätverkande

LÅGAN erbjuder stöd till regionala/lokala samverkansinitiativ. Initiativen ska genom nätverkande ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning.

Kalendarium