LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Så säkras en energieffektiv byggproduktion

23 november kl 8.30 -10.00

Möjligheterna att utveckla byggskedet för en lägre klimatpåverkan är stora och många insatser finns att göra. Nu är dagens kunskapsläge och bästa praxis sammanställda. Ett antal förslag till hur energiarbetet i byggskedet kan utvecklas finns framtagna. 

Välkommen till ett event genom LÅGAN Energikontor Väst

Anmäl dig här! 

Kalendarium