LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

RFI för ett uppföljningssystem att använda under byggproduktion

I en utskickad RFI (Request for information) efterfrågas synpunkter på en kravspecifikation för ett uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion. Kravspecifikationen har tagits fram inom LÅGAN-projektet Energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen.

Genom en RFI vill vi inhämta synpunkter på kravspecifikationen och utröna behov och förutsättningar för att stimulera utveckling av efterfrågat uppföljningssystem, exempelvis genom en icke-kommersiell innovationstävling eller testprojekt. Synpunkter från alla typer av intressenter (leverantörer, beställare, byggherrar m.fl.) välkomnas för att ta tillvara på branschens erfarenheter och kunskaper. Inkomna svar kommer att användas för att förbättra föreslagen kravspecifikation och utgöra en viktig del i underlaget inför beslut om fortsättning

RFI:n har skickats ut via TendSign och nås via den här länken: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkwsmhrym&GoTo=Tender
Om man inte redan har ett konto hos TendSign kan man skapa ett gratis konto (TendSign Light).

Det går också att ta del av RFI:n i filen nedan och svara genom att skicka ifyllt frågeformulär direkt till projektledare Alexander Gerdin: alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se

RFI:n besvaras senast 2023-12-29.

Eventuella frågor angående RFI:n kan ställas i TendSign eller per e-post till alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se. Alla frågor och svar publiceras i TendSign. 


Dokument:

RFI_-_Frageformular.docx
RFI_-_Kravspecifikation.xlsx
RFI_-_Uppfoljningssystem.pdf

Kalendarium