LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Remiss: Energiklassning av byggbodar

Nu släpps en remiss på kriterier för att klassa både enskilda byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet. Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning. 

Byggbodar och bodetableringar har i flera studier visat på en stor energieffektiviseringspotential. I samband med att intresset för att skapa energieffektiva byggarbetsplatser ökar finns behov av på ett enkelt sätt kunna hyra eller köpa energieffektiva byggbodar eller ställa krav vid upphandling.

 - Energiklassningssystemet har under våren tagits fram i ett brett samarbete mellan olika aktörer berättar Helena Eriksson, PEABs projektledare.  Vi hoppas på att få in många bra synpunkter på vårt förslag.

Remissen ligger öppen tom 10 september 2021 och till årsskiftet förväntas kriterierna vara fastställda.

Här finns remissen.

Kalendarium