LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Översikt av lågenergibyggnader i Sverige

På uppdrag av Energimyndigheten och VGR gör Lågan en sammanställning över lågenergibyggnader som uppförts eller håller på att uppföras i Sverige. 

Sammanställningen gäller nybyggnationer med 25 procent bättre energianvändning än vad som krävdes i BBR 18 (i dag gäller BBR 19) och för ombyggnationer som uppfyller BBR 18. 

För två år sedan genomfördes en liknande sammanställning och nu är det dags att uppdatera med byggnader för 2011-2014. Hjälp oss att rapportera in era byggnader genom länken nedan.

Enkät för sammanställning av lågenergibyggnader

Klicka på länken flera gånger för att rapportera fler än en byggnad. Fyll i så mycket du kan, har du inte svar på alla frågor är vi ändå tacksamma för de uppgifter du kan lämna. Om du vet att byggnaden redan finns rapporterad på Låganbygg behöver du inte skicka in byggnaden igen.

Kalendarium