LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ombyggnad av flerbostadshus

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader. Exemplen i LÅGAN:s broschyr visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå till väga.

Ökande energipriser, skärpta byggregler men framför allt ett växande allmänintresse för energi- och miljöfrågor gör att energieffektivitet får allt mer fokus i byggnadssektorn. Detta har lett till att många nya byggnader är mycket energieffektiva, vilket förstås är glädjande och ger hopp för framtiden. I Sverige har vi antagit nationella mål om att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050. Avgörande för att vi ska klara målen är att få fart på energieffektiviseringen av befintliga byggnader.

Besök gärna den webbaserade databasen http://marknad.laganbygg.se för fler goda exempel på energirenoveringar. 

LAGAN_ombyggnadsbroschyr-1.png