LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ombyggnad av flerbostadshus

Ökande energipriser, skärpta byggregler men framför allt ett växande allmänintresse för energi- och miljöfrågor gör att energieffektivitet får allt mer fokus i byggnadssektorn. Detta har lett till att många nya byggnader är mycket energieffektiva, vilket förstås är glädjande och ger hopp för framtiden.

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har mycket dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader. Exemplen i denna broschyr visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga.

Läs rapporten

Kalendarium