LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nu går det att lägga in byggnader uppförda enligt BBR 25 i LÅGANs databas

LÅGAN databas över lågenergibyggnader har nu uppdaterats till att hantera krav på energiprestanda enligt BBR 25. Det vill säga med hänsyn taget till byggnaders energianvändning vid normalt brukande uttryckt i primärenergital. 

  kartan.png

- Vi ser att lågans databas är ett sätt att nå ut till marknaden med kunskap och information om de lågenergibyggnader och lågenergiprojekt som finns runtom i vårt land, säger Markus Lundborg projektledare på CIT Energy Management.

Passa på att lägga in era energieffektiva byggnader i databasen redan i projekteringsstadiet. Projekterad energiprestanda kan sedan kompletteras med uppmätta värden och energideklaration längre fram i processen. Numera kan man även söka på aktör för att se vilka projekt aktören varit delaktig i.

Äger du eller har du planer på att bygga en lågenergibyggnad?

Lågans databas kan du, som deltagit i ett byggprojekt kring en lågenergibyggnad, lägga in den byggnad du varit med att ta fram. Du kan även gå in och söka bland de byggnader som finns inlagda i databasen. Läs mer och låt dig inspireras av dessa lågenergibyggnader. Fördjupa dig i byggnadernas energiprestanda, energiklassning och se vilka aktörer som deltagit i projekten.

Kalendarium