LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nu förstudie om Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus publicerad

Installation av luft-luftvärmepumpar är ett vanligt sätt att energieffektivisera uppvärmningssystemet i småhus med direktverkande el. Dock blir täckningsgraden ofta inte mer än 50%.

luft-luftvarmepump.png

Nu finns en nu förstudie Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus - Hinder, möjligheter och potential publicerad.

Projektet är ett samarbete mellan nätverken LÅGAN, Besmå och BeBo och du hittar rapporten här.

Kalendarium