LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nu finns stöd för innovativt och hållbart byggande

Boverket ger stöd för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. 

Lämna din ansökan senast 8 oktober. Stöd gäller projekt som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning. Innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser (LCA). Stödet kan användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat.
  • Inomhusmiljö. Exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvaliteten och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering kopplat till boendet kan effektivisera de olika processerna.
  • Industriellt byggande som har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Läs mer:

Kalendarium