LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nätverket Hållbart byggande i Värmland

Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill bidra till Värmlands omställning mot ett hållbarare samhälle genom att aktivt verka för en ökad inriktning på hållbarhet och energieffektivitet vid nybyggnation och renovering i Värmland.