LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Möjlighet att bli ett LÅGAN nätverk - sök senast 28 november

LÅGAN stödjer regionala nätverk som avser att samla regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i regionen och ska ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Starka regionala förankringar har visat sig vara effektivt för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande. 

Just nu har 5 nätverk stöd men det finns möjlighet att söka stöd även för ett sjätte nätverk. De regionala nätverken ska uppfylla följande kriterier:

  • en neutral arena där tillträde i nätverket hanteras på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt,
  • ha en tydlig avsiktsförklaring med syfte att driva utvecklingen för en ökad energieffektivisering och öka byggnation av lågenergibyggnader och energieffektiv renovering,
  • ha en tydlig mätbar målsättning som svarar mot målen i LÅGAN,
  • visa på gynnsamma affärsmöjligheter/incitament för de företag som är med och vill ligga steget före,
  • ha minst 7 medlemmar,
  • ha en långsiktig målsättning att bli självförsörjande genom exempelvis medlemsavgifter inom en 10 årsperiod. 

Intresserad kontakta asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Kalendarium