LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Minskad klimatpåverkan i byggprocessen

Den 21 maj höll LÅGAN tillsammans med BeBo och Belok en heldag på temat minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen följde två spår där förmiddagspasset inriktades på resurseffektivitet och cirkulära flöden, medan eftermiddagen behandlade LCA i byggprocessen. 

21_maj.png

Båda passen inleddes med presentationer inom det aktuella temat och avslutades med en workshop där deltagarna fick vara med och identifiera behov och hinder för att minska klimatpåverkan.

Läs mer om resultatet här

Kalendarium