LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Medvind för lågenergin

UNDER FEM VIKTIGA år har Lågan, Sveriges plattform för lågenergibyggnader, stimulerat till energieffektiv ny- och ombyggnad. LÅGAN HAR STÖTTAT regionala nätverk och spridit intresse och kunnande brett över landet. Entreprenörerna, en stor del av byggsektorn, har blivit delaktiga i en kunskapsuppbyggnad som främjar hela samhället. Förståelsen för att detta är en nödvändig utveckling växer stadigt.

- Idag finns en tilltro till energieffektiva lösningar som aldrig förr menar Pär Åhman, programledare för Lågan.

I rapporten  presenteras resultat och reflektioner från programmet.

Läs mer här.

Kalendarium