LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Med skärpta energikrav fortsätter branschen att bygga lågenergibyggnader

En ny sammanställning av lågenergibyggnader visar att år 2017 finns det minst 2,6 miljoner kvadratmeter lågenergibyggnader i Sverige. Bostäder är något mer representerade än lokalbyggnader. 

  krav.png

Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad med minst 25 procent lägre energianvändningen än gällande byggregler (BBR 24). För ombyggnad är definitionen att byggnadens energianvändning ej får överskrida gällande byggregler. 

- År 2016 skärptes Boverkets byggregler vilket gör att det nu är ännu mer utmanande att få klassas som lågenergibyggnad än för tidigare sammanställningar, berättar projektledare Helena Lantz från CIT Energy Management

Värmlands län har flest kvadratmeter lågenergibyggnader per invånare, därefter följer Västerbottens och Stockholms län. Bland de kommuner med flest kvadratmeter lågenergibyggnad per invånare kommer Solna på första plats följt av Sundbyberg och sedan Hammarö.
- Även om utvecklingen går framåt så visar sammanställningen att vi har ett stort arbete kvar för att nå våra nationella energimål, berättar Lågans programledare Pär Åhman från Sveriges Byggindustrier. 
Byggandet av lågenergibostäder kom igång år 2009 med ett rekordår 2013. Stockholms län har flest lägenheter i lågenergibyggnader och tätt efter kommer Västra Götalands län. I Sverige finns i genomsnitt 1,2 lågenergilägenhet per tusen invånare.

Byggande av lågenergilokaler tog fart år 2010 och flest lågenergilokaler som klarar dagens krav för lågenergibyggnader byggdes 2014. Det som ökar ordentligt 2016 är nybyggnad i energiklass B, vilket är ett resultat av de skärpta kraven. En fjärdedel av landets alla lågenergilokaler ligger i Stockholms län, följt av Västra Götalands län. Totalt finns cirka 0,10 kvadratmeter lågenergilokaler per invånare i Sverige.

Läs mer här

Använd vårt interaktiva verktyg för att se var lågenergibyggnaderna finns, hur bra de är och när de byggdes genom att trycka här.