LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lyckad nätverksträff i Umeå

LÅGANs fyra nätverk träffades under två dagar i Umeå. Träffen gav ett givande erfarenhetsutbyte och mycket intressanta och väl arrangerade studiebesök.

Läs mötesanteckningarna

Kalendarium