LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lågenergibyggnader i Sverige - diagram

Diagrammen på den här webbplatsen ger dig möjlighet att ta del av data från LÅGANs sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige. Sammanställningen gjordes 2013 och rapporten i sin helhet finner du här

Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad vars energiprestanda är 25 procent bättre än byggreglerna år 2013 (BBR 20) eller en äldre byggnad som efter ombyggnation har bättre energiprestanda än nybyggnadskraven i BBR 20.

Kalendarium