LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGANs regionala nätverk inspirerades i Göteborg

Under LÅGANs nätverksträff i Göteborg den 30 och 31 oktober gjordes flera spännande studiebesök.

A Working Lab på Chalmersområdet är gestaltad av Akademiska Hus och projekterad av Tengbom Arkitekter. Den nya byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och vann priset ”Framtidens fastighet” tidigare i år. Byggnaden är innovativ bl.a. genom att det i byggprojektet testats metoder för byggnation av flervåningshus i trä. Det är dessutom Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring.

HSB Living Lab är också uppförd på Chalmers och kan, precis som namnet antyder, ses som ”ett levande laboratorium”. Där skapas nära interaktion mellan boende och forskare för att utveckla framtidens boende. I huset finns ex. 2000 sensorer som mäter allt som pågår i huset dygnet runt vilket möjliggör kunskapsutveckling.

Slutligen besöktes BRF Viva vilket är ett nytt bostadsrättskvarter i Guldheden, Göteborg. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bl.a. Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden. Tanken är att genom BRF Viva skapa ett mer hållbart sätt att bo och leva. Några exempel på innovationer i BRF Viva är; solcellsanläggningar, återanvändning av bussbatterier som energilagring, bil- och cykelpooler samt byggande med en ny typ av betong med lägre klimatpåverkan än den konventionella.

20191031_113840.jpg

LÅGAN har regelbundet träffar med sex regionala nätverk för att utbyta erfarenheter kring hållbart byggande. Under de studiebesök som gjorts i samband med denna nätverksträff blev det väldigt tydligt att just erfarenhetsutbyte och samarbete är en viktig del för att ta utvecklingen framåt men även nyfikenhet och mod! 

Kalendarium