LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN Marknadsöversikt i ny skepnad

LÅGAN Marknadsöversikt har som syfte att visa upp goda exempel inom lågenergibyggande och tillhandahålla statistik över utvecklingen. Nu presenteras marknadsöversikten i ny skepnad

- Våra förhoppningar är att ännu fler ska lägga in sina byggnader för att visa vilka aktörer som bygger lågenergibyggnader i Sverige idag och visa var i Sverige det byggs energieffektivt berättar Maria Brogren ordförande i LÅGAN.

Det som i huvudsak är nytt är:

Energiklassning

 • Två energiklassningar görs nu på varje byggnad, en som utgår från dagens BBR-krav och en som utgår från BBR-krav vid byggår.
 • Det finns nu möjlighet att ladda upp energideklaration för respektive byggnad. Om energideklaration finns uppladdad visas energiklassen med en hussymbol. 

Registrering av ny byggnad

 • Registrering av ny byggnad är nu enklare med bättre översikt och färre obligatoriska indata.
 • Några grunddata är obligatoriska (som fastighetsbeteckning) men det finns möjlighet att ange fler frivilliga detaljer om byggnaden, innemiljö och aktörer.
 • En ny aktörskategori, energisamordnare eller motsvarande, har tillkommit där man kan ange vem som ansvarat för energisamordningen för en byggnad.

Presentationssida för byggnad

 • Man kan dela sin byggnad på sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn för att ännu enklare kunna visa upp sina goda exempel på lågenergibyggnader.
 • Man kan växla mellan foto och kartvy förutsatt att dessa bilder finns inlagda.

Statistik

 • Statistikfunktionen har blivit mer grafisk och visar ett stapeldiagram med antal kvadratmeter Atemp lågenergibyggnader för respektive byggår. Man kan välja att dela upp data utifrån t.ex. län, byggnadstyp eller energiklass. För vyn med län kan man välja att visa antal kvadratmeter Atemp per 1000 invånare.
 • Stapeldiagrammet är klickbart och då fås en lista över de byggnader som motsvarar stapeln.
 • Man kan spara ner bilder på diagrammen som visas.
 • Funktionen för att exportera all data till Excel (för de som önskar annan statistik än den förvalda) är uppdaterad.

Övriga nyheter

 • Uppdaterat utseende och möjlighet att använda sidan i läsplattor och mobilen.
 • Under fliken Förklaringar beskrivs hur klassning görs, definitioner och förklaring för de olika symbolerna.

Marknadsöversikten har uppdaterats av CIT Energy Management AB i samarbete med IT-företaget Elicit med stöd av Energimyndigheten.

Kalendarium