LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN förstudier och samverkan leder till stor mätstudie

Mätning av energianvändning på 12 byggarbetsplatser

Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, beviljar ett nytt projekt för att öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser.

Projektet bygger på LÅGAN och SBUF projektet Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser (2021) där en generell mätplan har utvecklats. I projektet tillämpas och utvecklas mätplanen på 12 byggarbetsplatser. Målet är att öka kunskapen om vad som påverkar energianvändningen för olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen. Dessutom avser projektet att fastställa nyckeltal som kan användas för bland annat upphandlingsunderlag, klimatdeklarationer, framtida energihushållning och utveckla åtgärder för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen och arbeta effektivt med energieffektivisering. Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete med deltagande från 13 aktörer vilket ger goda förutsättningar för att förbättringar faktiskt implementeras och utförs. Projektet kommer att pågå i 3 år. 

Kalendarium