LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kvarteret Näcken, lågenergihus i förnybara material visades upp på LÅGANs nätverksträff i Umeå

Den 5 april hade LÅGAN nätverksträff i Umeå. Efter välkomnande av Mikael Berglund, Ordförande i Byggnadsnämnden och ordförande för Umeås nätverk för hållbart byggande fick vi lära oss om 3D-printing och göra flera studiebesök. 

Per Linghult från VNB byggproduktion visade deras senaste nyproduktion av 16 stycken unika passivhuscertifierade radhus i kvarteret Näcken på Tomtebo.

20170405_144207.jpg

Husen byggs enligt högt ställda krav på energianvändning (45 kWh/m2), med förnybara material och en fasad i underhållsfria material. Besök gjordes också på Green Zone en kretsloppsanpassad bilvårdsanläggning.

20170405_092057.jpg

Lars Isaksson från Sliperiet visade hur man i kan arbeta med olika material och strukturer. Flera idéer om hur additiv tillverkning skulle kunna appliceras i ett framtida byggande diskuterades.

Kalendarium