LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Energi- och miljöklassning av byggnader är ett av många verktyg för att nå uppsatta internationella och nationella miljömål, såsom exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen. Intresset för klassning, eller certifiering, av byggnader är betydande och snabbt växande, vilket inte minst manifesteras genom stort deltagande vid informationsträffar i ämnet. 

Fastighetsägare och byggentreprenörer har dock haft svårt att hitta lättillgänglig information i ämnet. Det man efterlyst är skrifter som har ett svenskt perspektiv och där de olika systemen jämförs med varandra.

Projektets syfte var att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar. Särskilt belyses skillnaderna mellan olika system vad gäller energi och innemiljö.
Förhoppningen är att skriften ska ge ökad kunskap i ämnet och leda till ökad efterfrågan på energi- och miljöklassade byggnader, vilket i sin tur ger positiva effekter för människa och miljö.

Läs mer och ladda ner skriften här >