LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Projektet syftar till att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. 

Informationen ska bl.a. ge läsaren en överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa fungerar.

Läs rapporten

Kalendarium