LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Imponerande studiebesök i Växjö under LÅGANs nätverksträff

Flera spännande projekt visades upp under LÅGANs nätverksträff i Växjö den 24 och 25 november. Efter välkomnande av Bo Frank, Växjö kommun gjordes en rad studiebesök. Pär Lagerqvist skola, en skola för 1000 elever som byggs av Vöfab med målsättningen Miljöbyggnad Guld. Kvarteret Alabastern, ett miljonprogramsområde från 1964-1966 där 330 lägenheter renoveras med målsättning att nå en halverad energianvändning. I två av flerbostadshusen har högre energikrav ställts och där är målsättningen att nå ned till 36 kWh/m2.  Slutligen besöktes ett flerbostadshus i Gemla som byggts som lågenergihus av Vidingehem.

20161125_103727.jpg

LÅGAN stödjer 5 regionala nätverk i Sverige som kontinuerligt träffas och byter erfarenheter från olika lågenergihusprojekt. I Växjö var det nätverket Goda Hus som arrangerade studiebesöken.

-          Det är givande att direkt på plats studera våra projekt och diskutera detaljer med experter från hela landet berättar Christer Carlsson, VD för Vöfab och ordförande i Goda Hus.

Kalendarium