LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen?

Studien utgör en viktig grund för att stärka genomförande i lokala och regionala handlingsprogram, för att öppna upp en dialog om utvecklingsprojekt och för en fördjupad regional samverkan.

Förstudien har syftat till att öka kunskapen om och kartlägga faktorer som påverkar utvecklingen mot lågenergibyggande lokalt och regionalt i Örebroregionen.

Läs rapporten

 

Kalendarium