LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hur söker man Boverkets Energieffektiviseringsstöd?

Välkommen till ”Stödstugor” för att få hjälp att förstå hur Energieffektiviseringsstödet fungerar och hur man söker stöd. 

Den 1 oktober lanserades Energieffektiviseringsstödet, som ger fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Stöd ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Läs mer om Energieffektiviseringsstödet på Boverkets webbplats.

Inbjudan.JPG

BeBo, Belok och LÅGAN bjuder in till Stödstugor vid tre tillfällen för att på djupet gå igenom Energieffektiviseringsstödet. Vi kommer behandla frågor som: För vilka byggnader kan stöd sökas? Vilka åtgärder kan stöd sökas för? Hur går ansökningsprocessen till och hur sker uppföljningen av genomförda åtgärder?
Stödstugorna vänder sig till er som har flerbostadshus i ert fastighetsbestånd, de syftar till att vara ett forum för er fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring Boverkets energieffektiviseringsstöd. Efter deltagande i en stödstuga kommer ni att ha verktygen för att genomföra en bra ansökan av energieffektiviseringsstödet.

Stödstugorna vänder sig främst till er som fattar beslut om, planerar, beräknar och genomför åtgärderna hos en fastighetsägare. Detta innefattar även energiexperter/konsulter som anlitas för genomförande och planering av åtgärder.

Agenda
• Inledning och bakgrund Energieffektiviseringsstödet
• Exempel på åtgärder och beräkning av merkostnad
• Hur söker man stödet praktiskt
• Genomförande och uppföljning av åtgärder

Det kommer lämnas stort utrymme för frågor och diskussion kring era specifika funderingar kring stöd och åtgärder.

Stödstugorna genomförs digitalt via Zoom vid tre olika tillfällen innan årsskiftet (med samma agenda vid varje tillfälle).

Varmt välkommen med din anmälan!

För att anmäla dig - klicka på det datum du vill delta:

> Tillfälle 1: Torsdagen den 25 november kl 09:00 – 11:30

> Tillfälle 2: Måndagen den 6 december kl 13:00 – 15:30

> Tillfälle 3: Tisdagen den 7 december kl 9:00 – 11:30

Kalendarium