LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hur påverkas inomhusmiljöfrågor i Boverkets remiss om möjligheternas byggregler?

Webbinarium 17 maj 13.00-14.30

Lågan och BELOK bjuder in till webbinarium för att presentera förslaget i Boverkets remiss och diskutera vad de ändrade kraven kommer att innebära främst för inomhusmiljö. Webbinariet kommer att ge deltagare en orientering kring vad som förväntas att komma och förståelse på hur kraven kan tolkas och tillämpas i praktiken. Webbinariet börjar med en genomgång av de nya föreskrifter och innebörden i de kommande kraven. Därefter fortsätter programmet med frågor. 

Viva.jpg

Vid halvårsskiftet 2024 ska Boverket införa nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler. Målet är att modernisera och förenkla dagens byggregler för att bidra till ett mer effektivt, innovativt och kostnadseffektivt byggande. Detta är ett regeringsuppdrag som Boverket fick 2019. Nya byggregler innebär också tydligare roller mellan staten, kommunen och byggsektorn där sektorns aktörer får ett större ansvar men samtidigt mer inflytande och fler incitament att utveckla bättre metoder och ta fram branschregler.

Nu har Boverket de första förslagen på möjligheternas byggregler ute på remiss. Det gäller förslag till föreskrifter om skydd mot buller och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Förslagen berör inomhusmiljö i byggnader.

Webbinariet hålls digitalt av Mari-Liis Maripuu CIT Renergy

Registrerar dig här

 


Kalendarium