LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hur kan vi minska energi- och klimatpåverkan från byggnation?

Inom LÅGANs fördjupningsområde Byggprocesser och resurseffektiv byggarbetsplats bjuds nu in till ett webbinarium den 29e maj med en efterföljande workshop, för diskussion kring hur vi ska minska energi- och klimatpåverkan från byggnation.

ricardo-gomez-angel-zaxoaZVazCs-unsplash.jpg

Webbinariumet och workshoppen är öppet för samtliga aktörer, men riktar sig främst till byggentreprenörer, men även beställare och syftar till att identifiera aktuella frågeställningar, behov av kunskapsuppbyggnad och kommande förstudieinsatser hos målgruppen.

Talare:

  • Peter Berg, Innovatum Science Park
  • Björn Ravemark , Helsingborgshem
  • Ludvig Dahlqvist, NCC
  • Andreas Wall, Volvo Construction Equipment

Under workshoppen kommer vi bland annat diskutera:

  • Hur minskar vi energibehovet och klimatpåverkan vid byggnation?
  • Vilka kravställningar behövs från beställaren för att bidra till en minskad klimatpåverkan från byggnation?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns med elektrifiering av byggarbetsplatsen?
  • Vilka insatser hade ni önskat LÅGAN hade fokuserat på för att bidra till en minskad klimatpåverkan från byggnation?

Plats: digitalt via Teams
Tid: onsdagen den 29 maj kl. 13-15

Varmt välkommen med din anmälan via denna länk.
Inbjudan finns att ladda ner här.

Kalendarium