LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Har du byggt en lågenergibyggnad eller gjort en omfattande energieffektivisering av en byggnad vid renovering?

Det är nu dags för en ny sammanställning över lågenergibyggnader i Sverige. Har du en byggnad som borde ingå i den sammaställningen? Vi behöver din hjälp att få in information om de lågenergibyggnader som byggts. 

Det finns två sätt att lämna information om dina lågenergibyggnader:

·         direkt via LÅGANs databas, http://marknad.laganbygg.se/

·         via en webbaserad enkät https://goo.gl/forms/IvpeQpx7EKOWrCZc2

Man kan enkelt rapportera mer än en byggnad genom att klicka på länken flera gånger. Fyll i så mycket du kan, har du inte svar på alla frågor är vi ändå tacksamma för de uppgifter du kan lämna: 

Senaste dag för registrering är 11 oktober för att komma med i sammanställningen. Förra sammanställningen visade att Stockholms län är det län som har flest lågenergibyggnader per invånare efter Värmland och Halland. Får Stockholms län behålla kvar ledningen efter denna sammanställning? Nu har ni chansen att visa hur bra ni är på er ort!

LÅGAN databas över lågenergibyggnader har nu fått en ny funktion. Det är nu möjligt att söka på aktörer och se vilka lågenergibyggnader de har varit inblandade in.

- Våra förhoppningar är att ännu fler ska lägga in sina byggnader för att visa vilka aktörer som bygger lågenergibyggnader i Sverige idag och visa var i Sverige det byggs mest energieffektivt berättar projektledare Helena Lantz från CIT Energy Management.

Kalendarium