LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hantering av energifrågan i byggprocessen

Hur kan det säkerställas att byggnaders energiprestanda uppnås? 

I ett projektet har LÅGANs regionala nätverk tillsammans med SKR undersökt hur rutiner vid teknikst samråd, uppförandet, slutsamråd och uppföljnig efter två år skulle kunna förbättras för att byggnaders projekterade energiprestanda kommer att uppnås i byggnadens fortsatta drift.     

Idag presenterar Victoria Edenhofer projektet på den internationella konferensen beyond 2020. Läs mer här.  


Kalendarium