LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola

Inom  EU projektet EFFECT4buildings som omfattar länder kring Östersjön har den svenska parten, Länstyrelsen i Dalarna, utvecklat en handbok för godinomhusmiljö i skolor och förskolor.

Fokusområden i handboken är luft, ljus och ljud. Handboken avser att vara en hjälp i vardagen för fastighetsförvaltare, planerare, skolpersonal och hyresgäster. Den kan användas i planering, upphandling och uppföljning av om- och nybyggnadsprojekt.

Till handboken

Kalendarium